مشاهده همه 59 نتیجه

اتاق کودک

آدم برفی بافتنی

۷۸,۰۰۰ تومان

ارتفاع تقریبی : ۱۶ سانتیمتر

اتاق کودک

آدم برفی تزیینی

۹۱,۲۰۰ تومان

ارتفاع با کلاه ۱۳سانتیمتر

۴۹۰,۸۰۰ تومان

ارتفاع ۲۸سانتیمتر

اتاق کودک

آدم برفی و جارو

۳۶۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع ۲۹سانتیمتر با یک جارو و پرنده دارای اسکلت فلزی قابلتیت ایستادن تماما دستبافت با بافت تپستری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اندازه ٢٠ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

مجسمه و عروسک

الی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اندازه: ٣۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

مجسمه و عروسک

امیلی

۱۲۶,۰۰۰ تومان

اندازه : ٣۴ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

۳۴۲,۰۰۰ تومان

لباس پارچه ای

اتاق کودک

بهار

۴۵۹,۶۰۰ تومان

ارتفاع : ۶۸ سانتیمتر موی کاموایی

اتاق کودک

پاریس

۴۱۶,۴۰۰ تومان

۶۸سانتیمتر با کیف و کفش بافتنی

۳۲۸,۸۰۰ تومان

ارتفاع ۸سانتیمتر کاملا برجسته

۳۲۸,۸۰۰ تومان

ارتفاع ۸سانتیمتر کاملا برجسته

۳۲۸,۸۰۰ تومان

ارتفاع ۸سانتیمتر کاملا برجسته

۶۶۰,۰۰۰ تومان

جنس :گچ قابل شستشو

۴۱۱,۶۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۵۳۶,۴۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۶۶۰,۰۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

خانه و سبک زندگی

تندیس دست زن و شوهر

۳۹۸,۴۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

اتاق کودک

تندیس دست نوزاد

۳۷۰,۸۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۶۶۰,۰۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

اتاق کودک

تندیس دست و پا

۴۱۱,۶۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۵۰۸,۸۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۴۶۶,۸۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

۵۲۲,۰۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

مجسمه و عروسک

تیلدا

۱۴۴,۰۰۰ تومان

اندازه : 40سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

۴۹۴,۴۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

مجسمه و عروسک

جادوگر و شاگرد

۲۲۳,۲۰۰ تومان

اندازه : ٢۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

مجسمه و عروسک

خرس توت فرنگی

۸۱,۶۰۰ تومان

اندازه ١۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

مجسمه و عروسک

خرس های میشکا

۹۰,۰۰۰ تومان

اندازه ٢٣ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

مجسمه و عروسک

خرگوش بهاری

۱۱۱,۶۰۰ تومان

اندازه : ٣٠ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

اتاق کودک

دختر آبی

۳۰۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۶۸ سانتیمتر

اتاق کودک

ربکا

۳۸۵,۲۰۰ تومان

۶۶سانتیمتر کاملا دست دوز

اتاق کودک

رکسانا

۴۲۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۶۸سانتیمتر

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ارتفاع حدودا : ۴۵ سانتیمتر

اتاق کودک

سارا

۳۴۲,۰۰۰ تومان

۶۸سانتیمتر قابل اجرا با موی بافت

مجسمه و عروسک

سارا

۱۲۶,۰۰۰ تومان

اندازه : ٣٠ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

۱۲۴,۸۰۰ تومان

قابل شستشو و نشکن قابل استفاده برای مایعات گرم و سرد سایز عروسک روی ماگ ۹ تا ۱۰ سانتیمتر جنس ماگ سرامیکی و جنس عروسک فیمو

مجسمه و عروسک

سلینا

۱۳۲,۰۰۰ تومان

اندازه : ٣۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

اتاق کودک

سو

۵۹۷,۶۰۰ تومان

ارتفاع ۳۵سانتیمتر اسکلت فلزی قابلیت ایستادن پاها و دستهای متحرک دارای اکسسوری کیف ،کفش و کلاه

اتاق کودک

شیما

۳۰۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۶۸سانتیمتر

۳۰۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۳۰سانتیمتر

۲۵۰,۸۰۰ تومان

ارتفاع ۳۹سانتیمتر صورت گلدوزی شده با دست کفش و لباس و اکسسوری مجزا ازبدن دست و پای متحرک

۶۰,۰۰۰ تومان

قد عروسک ۱۶ سانتیمتر عرض عروسک ۷ سانتیمتر جنس‌ : چوب نراد دکوراتیو

اتاق کودک

فرشته بافتنی

۱۵۸,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۳۰ سانتیمتر با اسکلت فلزی

اتاق کودک

فلورا سیاسوخته

۳۰۲,۴۰۰ تومان

ارتفاع : ۳۹ سانتیمتر دست و پای متحرک صورت گلدوزی شده

۶۳۶,۰۰۰ تومان

جنس :گچ قابل شستشو

۶۴۶,۸۰۰ تومان

جنس :گچ قابل شستشو

۳۱۵,۶۰۰ تومان

جنس : گچ قابل شستشو

مجسمه و عروسک

کتی

۱۱۱,۶۰۰ تومان

اندازه : ٣۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

اتاق کودک

لب قلوه ای

۲۸۶,۸۰۰ تومان

ارتفاع : ۶۸ سانتیمتر

۱۲۴,۸۰۰ تومان

قابل شستشو و نشکن قابل استفاده برای مایعات گرم و سرد سایز عروسک روی ماگ ۹ تا ۱۰ سانتیمتر جنس ماگ سرامیکی و جنس عروسک فیمو

خانه و سبک زندگی

مجسمه چوبی

۱۵۶,۰۰۰ تومان

ابعاد تقریبی : ۱۴ در ۱۴ سانتیمتر جنس : چوب

۱۹۲,۰۰۰ تومان

تمام کار دست جنس : چوب

۱۴۰,۴۰۰ تومان

مجسمه با درپوش شیشه ای جنس خمیر : فیمو

مجسمه و عروسک

موتور وسپا

۷۴,۴۰۰ تومان

اندازه ١۵ سانتیمتر جنس: کاموایی ایرانی با کیفیت اکریل تاب قابل شستشو رنگ ثابت

اتاق کودک

موش پارچه ای

۴۸,۰۰۰ تومان

جنس : نمد سایز : ۲۲سانتی متر

اتاق کودک

میمون بافتنی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ارتفاع حدودا : ۴۵ سانتیمتر