دستبند و انگشتر گل عباسی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دستبند ساخته شده از چوب نارنج ، عناب ، کرات و افرا
انگشتر ساخته شده از چوب نارنج و عناب و رینگ از چوب گردو